Komisja Etyki FSNT-NOT

Informujemy, że Rada Krajowa FSNT-NOT 28 czerwca 2023 r. zmieniła nazwę Komisji Etyki Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT na Komisję Etyki FSNT-NOT oraz zatwierdziła jej nowy regulamin.

Członkiem Komisji Etyki FSNT-NOT z ramienia PZITS jest prezes, Anna Bogdan.