International Gas Union

to międzynarodowa, globalna organizacja non-profit założona w 1931 roku, której celem jest promowanie technicznego i gospodarczego postępu w przemyśle gazowym, a także promowanie gazu jako integralnej części światowego/globalnego systemu zrównoważonej energii. Członkami IGU są stowarzyszenia i podmioty branży gazowniczej z 90 państw. Organizacja współpracuje z wieloma światowymi organizacjami dedykowanymi energii. Prace
grup roboczych utworzonych w ramach IGU obejmują swym zasięgiem wszystkie dziedziny przemysłu gazowego od wydobycia i przesyłu, przez dystrybucję i użytkowanie, a także zagadnienia dot. magazynowania i LNG oraz szeroko pojętej innowacyjności w gazownictwie.

PZITS, poprzez Sekcję, jest jedynym członkiem IGU z Polski i działa na forum tej organizacji poprzez swoich nominowanych przedstawicieli wybieranych spośród pracowników podmiotów z branży gazowniczej (GAZ-SYSTEM, PGNiG, INiG, EuRoPolGaz), którzy przesyłają swoich kandydatów na reprezentantów do poszczególnych komitetów i grup zadaniowych IGU na okres trzech lat. Spotkania komitetów i grup roboczych odbywają się dwa razy do roku – organizacjami tzw. goszczącymi spotkania są firmy z całego świata delegujące swoich przedstawicieli do poszczególnych komitetów. Łącznie podczas triennium odbywa się pięć spotkań roboczych, a ostatnim, wieńczącym triennium spotkaniem jest Światowy Kongres Gazowniczy, organizowany przez IGU co 3 lata. W trakcie Kongresu
prezentowane są m.in. wyniki prac poszczególnych komitetów i grup roboczych oraz opracowane przez nie raporty.

Szczegółowe informacje są dostępne na oficjalnej stronie www.igu.org