Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Integracja sieci gazowej z inteligentnym systemem energetycznym jako element efektywności, niezawodności i trwałości systemu multienergetycznego
  • Porównanie oraz wyznaczenie wspólnych parametrów jakościowych dla biometanu zatłaczanego do sieci gazowej oraz biometanu przeznaczonego do celów transportowych bioCNG
  • Life Cycle Assessment of unconventional hydrocarbons deposits of shale and tight gas production in Poland
  • Gazowe promienniki tarasowe jako praktyczne i wysokoefektywne źródła ciepła do przestrzeni otwartych
  • Wpływ jakości wykonania połączeń mufowych z PP-R na opory przepływu – badania laboratoryjne
  • Ocena skuteczności usuwania metali ciężkich w filtracji dzbankowe.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.