Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 10/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

 • Metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych zużycia ciepła do
  ogrzewania wynikających z położenia lokalu w bryle budynku,
 • Racjonalna metoda rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych,
 • Szczególne wymaganie jakie powinna spełniać instalacja centralnego
  ogrzewania w budynku wielolokalowym, w którym ciepłomierze pełnią
  funkcję lokalowych podzielników kosztów ogrzewania, a także „cywilne”
  i „wojskowe” rozliczanie kosztów ogrzewania,
 • Przegląd wybranych metod rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej
  po nowelizacji przepisów w 2021 roku,
 • Prawodawstwo i prawa fizyki w aspekcie rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych,
 • Normy PN-EN 834 dotyczące elektronicznych podzielników kosztów
  ogrzewania,
 • Ekonomiczne aspekty zastosowania podzielników do rozliczania kosztów
  ogrzewania w budynkach,
 • Odpowiedzi i dyskusja Autorów związana z pytaniami zgłoszonymi przez
  reprezentantów środowiska branżowego na temat rozliczania kosztów
  ciepła zużywanego w budynkach wielolokalowych,
 • XXVI Forum Ciepłowników Polskich.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.