Biuletyn Informacyjny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych nr 1-2 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

W numerze:

 • Plan na bieżący rok
 • Posiedzenie Rady Krajowej
 • Konsultacje ZG FSNT-NOT z Prezesami SNT
 • Z działalności władz FSNT-NOT
 • Komitety i Komisje
 • Najlepszy dyplomant i Super Technik
 • Nowości audio i video
 • Sieci i instalacje 2022
 • Rolnicze wydarzenia w Białymstoku
 • Opłatek metalowców nieżelaznych
 • Wielkopolscy Spożywcy w 2022 r.
 • Nagroda im. Mariana Górnego
 • 70-lecie Oddziału EIT SEP
 • W białostockim Oddziale SEP
 • Konkurs Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
 • Zamierzenia PZITS w Katowicach
 • Jubileuszowa konferencja PSRiBS
 • Podsumowanie kampanii cukrowniczej
 • Świąteczne spotkanie SIMP w Rzeszowie
 • Katowickie Hydroprezentacje
 • Spotkanie Noworoczne we Wrocławiu
 • Spotkania Krakowskiej Rady FSNT-NOT
 • XV Europejskie Forum Gospodarcze
 • Spotkanie robocze Engineers Europe
 • XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Jubileusz NOT na Ziemi Gdańskiej
 • W podziemiach Kopalni Soli „Wieliczka”