Podsumowanie konkursu o indeks PW “Zrównoważone Środowisko” edycja 2023/24

Tegoroczna edycja Konkursu „Zrównoważone Środowisko”, organizowanego przez Wydział
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, objętym Patronatem Honorowym Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,
dobiegła końca.
Konkurs „Zrównoważone Środowisko” był skierowany do uczniów liceów i techników z całej Polski. Główną nagrodą była możliwość przyjęcia na studia na Wydziale,
bez konieczności przechodzenia przez procedurę rankingową. Celem konkursu było docenienie młodzieży zainteresowanej inżynierią środowiska oraz promowanie
innowacyjnych rozwiązań problemów związanych m.in. ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniami środowiska i gospodarką obiegu zamkniętego.
W tegorocznej edycji, która dotyczyła gospodarki obiegu zamkniętego, uczestnicy mieli za zadanie stworzenie koncepcji zmiany charakteru wybranego procesu w swoim otoczeniu na bardziej cyrkularny. Młodzi ludzie mieli dużą swobodę w doborze formy projektu
i środków technicznych. Takie podejście zaowocowało wieloma ciekawymi i różnorodnymi pracami, które zaskoczyły nas swoją kreatywnością. Kapituła Konkursu, składająca się z pracowników Politechniki i firmy Arcadis Sp. z o.o., miała trudne zadanie wyłonienia najlepszych prac. Ostatecznie wybraliśmy troje wyróżnionych i jednego laureata. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe – tablety, a laureat dodatkowo nasz „indeks”, czyli możliwość przyjęcia na studia poza rankingiem punktowym. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali 28 czerwca.

Lista nagrodzonych uczestników Konkursu:
Laureat:
Paweł Czech za pracę „Produkować, a nie szkodzić, czyli jak zaaplikować gospodarkę
o obiegu zamkniętym do rolnictwa województwa śląskiego”, ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
Wyróżnieni:
Oskar Arciszewski za pracę „Obieg zamknięty hydromasażu”, Zespół Szkół BudowlanoGeodezyjnych w Białymstoku
Martyna Banaszak za pracę „Obieg zamknięty w sektorze mody. ECOya – fuzja wypożyczalni
ubrań i platformy handlowej”, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
Cezary Strugliński za pracę „Obieg zamknięty odpadu ceramicznego. Problem z utylizacją i dzikimi wysypiskami śmieci”, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski
do udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu „Zrównoważone Środowisko”!
Więcej informacji o Konkursie można znaleźć TUTAJ.
Wydarzenie wspierała firma Arcadis Sp. z o.o., zapewniając pomoc organizacyjną i merytoryczną. Patronami honorowymi byli Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Patroni medialni Konkursu: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja; Gaz, Woda i Technika Sanitarna; Gospodarka Wodna; Opinie o Uczelniach; Polski Instalator; Rynek Instalacyjny; uczelnie.info.pl.