Szkolenia seminaryjne Oddziału Beskidzkiego

Zapraszamy do udziału w szkoleniach seminaryjnych organizowanych przez Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej:

  1. Połączenia rurowe, systemy studzienek włazowych, przyłącza domowe Funke Polska. Projekowanie sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych Steimzeug-Keramo. Wydarzenie odbędzie się 24 maja 2023 roku od 10:00 do 15:00. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 maja telefonicznie lub mailowo.
  2. Projektowanie instalacji gazowej na gaz płynny. Zbiorniki podziemne i nadziemne. Detektory i systemy monitoringu gazu. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2023 roku w godzinach od 10:00 do 15:00. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 czerwca telefonicznie lub mailowo.
  3. Projektowanie instalacji sanitarnych z rur zaciskanych. Programy do projektowania instalacji. Systemy zabudowy podtynkowej. Technika odprowadzenia wody z przyborów sanitarnych. Wydarzenie odbędzie się 30 czerwca 2023 roku lub 7 lipca 2023 roku. Koszt udziału w szkoleniu zostanie podany w terminie późniejszym.

Udział w szkoleniu należy zdeklarować poprzez uzupełnienie formularza i wysłanie go na adres mailowy pzits@pzitsbeskidy.pl.