Październikowe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”:

Warsztaty w zakresie ustalania taryf, kalkulacje, struktury taryfowe, wymagania RZGW – Warszawa

Termin: 3 października 2023 r.

Zakres:

 1. Regulacje wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
 2. Taryfy cen i stawek opłat
 3. Rozpatrywanie wniosku taryfowego

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Inowrocław: Operator oczyszczalni ścieków

Termin: 11 – 13 października 2023 r.

Zakres teoretyczny:

 1. Podstawy dokumentacji w zakresie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
  budowa sieci kanalizacyjnej
 2. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej
 3. Rodzaje ścieków i ich skład
 4. Oczyszczanie ścieków, stopień oczyszczania ścieków
 5. Przeróbki i unieszkodliwianie osadów ściekowych
 6. Problem pienienia i puchnięcia osadów
 7. Układy osadu czynnego: układ przepływowy i układ SBR
 8. Automatyzacja w oczyszczalni ścieków, eksploatacja oczyszczalni ścieków
 9. Pompownie kanalizacyjne
 10. Ochrona urządzeń ściekowych przed korozją
 11. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki maszyn i urządzeń
 12. BHP w eksploatacji oczyszczalni ścieków, podstawy prawa pracy

Zakres praktyczny:

 1. Zapoznanie się z pracami związanymi z obsługą i konserwacją urządzeń
 2. Zapoznanie się z badaniem osadu czynnego metodami podstawowymi oraz pod mikroskopem
 3. Posługiwanie się sprzętem BHP (sprzęt ochronny, sprzęt zabezpieczający, sprzęt kontrolno-pomiarowy)

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Łódź: Monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Termin: 19 – 20 października 2023 r.

Zakres:

 1. Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej
 2. Przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych
 3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Przeciwpożarowa oraz Ochrona Środowiska

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


X Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY – Zakopane

Termin: 26 – 27 października 2023 r.

Podczas tegorocznego spotkania przyświecać będą dwa główne tematy: wykrywanie i ograniczanie strat wody oraz nowatorskie rozwiązania w gospodarce ściekowej.

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.