Gaz, Woda i Technika Sanitarna 04/2024

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Od wodoru do wodoru transformacja gazownictwa w Polsce
  • Tłocznia – główny element gazowego systemu przesyłowego
  • Zintegrowane oczyszczanie ścieków zawierających chrom przy zastosowaniu ulepszonej metody ferrytyzacji (wersja w j. angielskim)
  • Analiza opłacalności wykorzystania odpadów komunalnych w procesie wytwarzania ciepła systemowego. Studium przypadku dla Pruszkowa
  • Małe jądrowe reaktory modułowe
  • PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj