Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju, 2023 r.

Z radością informujemy, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło wydarzeniem Patronatem Honorowym. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na tej stronie.