Webinarium: Wody opadowe odprowadzane do ziemi, 23.04.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na webinarium organizowane przez Główną Sekcję Wodociągów i Kanalizacji 23 kwietnia o godzinie 10:00 na temat:

Na webinarium zostaną omówione przez prelegenta Pana Jacka Nalaskowskiego następujące tematy:

  • Oczyszczanie wód opadowych w świetle obowiązujących w Polsce przepisów –krytyczna refleksja
  • Potrzeba standaryzacji wymogów i badań urządzeń oczyszczających, równość szans i ujednolicenie procedury
  • Wprowadzanie wód opadowych do wód powierzchniowych – według niemieckiej wytycznej DWA-A102
  • Wprowadzenie wód opadowych do ziemi (czytaj pośrednio do wód podziemnych) – według wytycznej DWA a-138
  • Mikroplastik ogólnie
  • Usuwanie mikroplastiku i innych zanieczyszczeń z boisk o nawierzchni z tworzyw sztucznych na przykładzie konkretnej realizacji

Na wydarzenie obowiązuje bezpłatna rejestracja dostępna na tej stronie.