IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego “Dekarbonizacja w gazownictwie”

Z radością informujemy, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło Patronatem Branżowym IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego “Dekarbonizacja w gazownictwie”.

 

Wydarzenie odbędzie się 10-12 czerwca 2024 roku w Łodzi.

Poszczególne sesje tematyczne będą odnosić się do:

  • Aktualnej polityki UE w zakresie gazownictwa
  • Bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych
  • Pakietu Wodorowo – Gazowego
  • Gospodarki zeroemisyjna
  • Determinantów rozwoju przemysłu gazowniczego
  • Szans i barier rozwoju branży gazowniczej

Szczegółowe informacje odnośnie zapisów oraz program wydarzenia znajdują się tutaj.