Gaz, Woda i Technika Sanitarna 06/2024

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Warunki hydrogeologiczne ujęcia infiltracyjnego i ich wpływ na efekty usuwania związków organicznych w procesie infiltracji
  • Strategie i wyzwania w usuwaniu nanoplastików ze ścieków
  • Ewolucja podejścia polityki UE do oczyszczania ścieków komunalnych
  • Projekt modelu przetwarzania odpadów na energię elektryczną.
  • Szacowanie potencjału odzysku energii elektrycznej w nigeryjskich strefach geopolitycznych (wersja angielska)
  • Analiza porównawcza budowy sieci kanalizacyjnej metodami: bezwykopową (mikrotuneling) i wykopu otwartego

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.