Odpowiedź Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT ws. zmian w zakresie wymagań izolacyjności termicznej przewodów

Informujemy, że Pani Prezes PZITS otrzymała odpowiedź od Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie propozycji zmian w zakresie wymagań izolacyjności termicznej przewodów instalacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Treść otrzymanego pisma.