Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Dokument znajduje się tutaj.