III Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”, 24 marca 2023 r.

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w III bezpłatnej Konferencji Naukowo-Technicznej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali, która odbędzie się 24 marca 2023 r.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów,  przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach.

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w oddziale chirurgicznym – terra incognita
  • Sustainability and Beyond, a Challenge for Health Care
  • Critical rooms design process and criteria – case Denmark
  • Możliwości ograniczenia energii niezbędnej do utrzymania systemów klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych
  • Metody zapewnienia czystości powietrza i powierzchni w placówkach szpitalnych
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego okiem projektanta systemów klimatyzacji
  • Analiza porównawcza wybranych rozwiązań dla wentylacji i klimatyzacji sal chorych w Polsce: bezpieczeństwo mikrobiologiczne, koszty inwestycji i eksploatacji, obowiązujące przepisy
  • Analiza możliwości wykorzystania urządzeń absorpcyjnych do wytwarzania chłodu na przykładzie obiektu szpitalnego
  • Dobrostan w warunkach środowiska wewnętrznego w przychodniach i szpitalach – wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród pielęgniarek i położnych
  • Metody ograniczenia ryzyka wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja, która możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl