Workshop: Certyfikacja energetyczna budynków, 31.01.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny warsztat organizowany przez PZITS 31 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00 na temat:

Certyfikacja energetyczna budynków

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków istnieją w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) od co najmniej 10 lat.

W oparciu o dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)) metodologie oceny charakterystyki energetycznej budynków (i powiązane procesy certyfikacji) zostały przygotowane na szczeblu krajowym, co doprowadziło do powstania ponad 30 różnych metod (w niektórych przypadkach kilku w tym samym kraju).

Jednak obecnie ogólny kontekst jest nieco inny, niż kiedy po raz pierwszy wprowadzono świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Budynki są uznawane za jeden z kluczowych obszarów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), a dokładniej tzw. Fali renowacji (Renovation Wave Strategy). Ponadto finansowanie staje się coraz bardziej dostępne i w nadchodzących dziesięcioleciach osiągnie skalę potrzebną do cyfrowej transformacji budynków nie jako cel sam w sobie, ale jako środek prowadzący do osiągnięcia do 2050 roku bezpiecznych, efektywnych energetycznie i zrównoważonych  budynów w UE.

Strategie w zakresie renowacji jak i efektywności energetycznej budynków zmierzają w dobrym kierunku, jednak od strony technicznej rynek UE jest nadal rozdrobniony ze względu na różne podejścia stosowane przez państwa członkowskie. Chociaż nie ma dobrej lub złej, lepszej lub gorszej metodologii oceny charakterystyki energetycznej budynku, gdyż fizyka budowli jest taka sama na całym świecie, to obecną sytuację utrudnia konieczność uwzględnienia wielu działań związanych z zwiększaniem efektywności energetycznej (przy zachowaniu komfortu cieplnego) budynków, w których mieszkamy, pracujemy, uczymy się, leczymy, odpoczywamy itp.

Na szczęście dostępne są materiały w zakresie specjalistycznej, technicznej wiedzy, takie jak zestaw norm CEN/ISO dotyczących charakterystyki energetycznej budynków (CEN/ISO Energy Performance of Buildings (EPB) standards) oraz projekty Horyzont 2020, takie jak projekt U-CERT i jego siostrzane projekty, a ponadto obecnie aktualizowana jest dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Dlatego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym Workshopie on-line z zakresu certyfikacji energetycznej buydnków, gdzie zostanie przybliżony aktualny stan wiedzy jak i plany na przyszłość w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej dyskusji.

PZITS

Organizator Workshopu U-CERT w Polsce

Program

Powitanie uczestników
dr hab. inż. Tomasz Cholewa, profesor uczelni, Politechnika Lubelska, PZITS

  Certyfikacja energetyczna budynków w Polsce – stan aktualny i plany na przyszłość
Justyna Kozuń, główny specjalista, Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Charakterystyka energetyczna budynków w świetle przepisów prawno-technicznych
 dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, profesor uczelni, Politechnika Lubelska, PZITS

Ujednolicona metodyka wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej – możliwości i problemy
 dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska

Zestaw wskaźników w cyfrowych świadectwach charakterystyki energetycznej budynków
dr inż. Joanna Rucińska, Politechnika Warszawska, PZITS

–  TAIL – nowy wskaźnik jakości klimatu wewnętrznego w pomieszczeniach
prof. Paweł Wargocki, DTU

  U-CERT Tools – narzędzia wspomagające opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z normami EPB
  dr hab. inż. Tomasz Cholewa, profesor uczelni, Politechnika Lubelska, PZITS

  Dyskusja panelowa i zakończenie Workshopu

Na bezpłatne wydarzenie obowiązuje rejestracja dostępna na tej stronie.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement number 839937. The European Union is not liable for any use that may be made of the information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.


Patroni Medialni: