Konsultacje publiczne: ws. warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Uprzejmie informujemy, że zostały otwarte konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem oraz załącznikiem.

Na uwagi i komentarze czekamy do 20 lutego 2023 r.