Konsultacje publiczne: sprawozdanie z wykonania KPOŚK 2020-2021

Uprzejmie informujemy, że zostały otwarte konsultacje publiczne dotyczące projektu sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2020 i 2021.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem sprawozdania oraz załącznikiem.

Na uwagi i komentarze czekamy do 15 marca 2023 r.