Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 2/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

  • Sposoby obniżenia wskaźników energetycznych w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z wielkiej płyty podłączonych do miejskiej sieci ciepłownicze,
  • Wpływ wybranego oczyszczacza powietrza na jakość powietrza wewnętrznego w budynkach jednorodzinnych – studium przypadku,
  • Badania porównawcze wpływu kierunku i prędkości wiatru na parametry pracy wywietrzaków grawitacyjnych na przykładzie polskiego zgłoszenia patentowego T-22 i rozwiązania opatentowanego w Niemczech,
  • Zanieczyszczenia powietrza latem i zimą – realne zagrożenie,
  • Ograniczanie ryzyka niezgodności deklarowanych parametrów central wentylacyjno-klimatyzacyjnych i nadmiarowego zużycia energii,
  • Kalkulator kosztów ogrzewania budynków POBE – I kwartał 2023 roku,
  • Projekty prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, finansowane z Funduszy Europejskich ‒ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,
  • III Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.