Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 7-8/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

  • Wpływ termomodernizacji budynku na obniżenie temperatury zasilania instalacji grzewczej,
  • Analiza możliwości finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków,
  • Koncepcja interaktywnej ściany Trombe’a,
  • Wpływ wymiarowania wymienników gruntowych na efektywność energetyczną pomp ciepła typu bezpośrednie parowanie/woda. Część I,
  • Technologie instalacyjne wykorzystujące materiały zmiennofazowe,
  • Analiza ekonomiczna zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z powietrzną pompą ciepła na potrzeby budynku jednorodzinnego wobec obowiązującego prawa w Polsce. Część 2,
  • Systemy WLHP – wodne pętle grzewczo-chłodzące i ich współpraca z pompami ciepła,
  • XI Kongres PORT PC – polska branża pomp ciepła odpowiada na wyzwania transformacji energetycznej – podsumowanie.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.