International Conference on Climate Change Challenges for Life Quality

Informujemy, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję Climate Change Challenges for Life Quality, która odbędzie się w dniach 19-21 października 2023 r.

Konferencja ma na celu zapewnienie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych dla wyzwań związanych z jakością życia w kontekście zmian klimatu. Myślą przewodniej konferencji są wyzwania związane z utrzymaniem wysokich i sprawiedliwych standardów życia ludzi w zabudowanym środowisku miejskim oraz nakładanie się strategii łagodzenia i adaptacji w tym złożonym systemie, w którym pojawia się coraz więcej wyzwań związanych z gęstością zaludnienia i zmianami antropogenicznymi. Omówimy wyzwania i poszukamy narzędzi i
rozwiązań, które mogą wspierać najlepszą ścieżkę rozwoju.

Podczas konferencji planowany jest panel dyskusyjny, trzy sesje tematyczne i warsztaty dla młodych naukowców. Panel dyskusyjny będzie ogólnym i szerokim spojrzeniem na problemy zmian klimatu i jakości życia człowieka w środowisku miejskim. Prelegenci z różnych krajów reprezentujący różne organizacje
(naukowcy, przedstawiciele miasta, organizacje pozarządowe) będą dyskutować o wyzwaniach i głównych kierunkach rozwoju miast w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatu oraz o najbardziej krytycznych obecnie narzędziach stymulujących neutralność klimatyczną i zapewniających bezpieczną przyszłość życia w środowisku miejskim.


Panele tematyczne rozmieszczone są wokół trzech głównych bloków:
Blok 1: Zielone materiały i zwiększenie bezpiecznego dla środowiska i środowiska wykorzystania zasobów, zanieczyszczenie środowiska związane ze zmianami klimatu i jego wpływ na jakość życia ludzi.
Blok 2: Zielone budynki i aspekty obiegu zamkniętego w miastach, również w dobie koncepcji smart city.
Blok 3: Zrównoważone wykorzystanie energii, nowe i niekonwencjonalne źródła energii oraz wyzwania w obszarze zużycia energii.


Elementem uzupełniającym konferencję są warsztaty dla młodych naukowców i studentów, podczas których zainicjowana zostanie dyskusja i wymiana doświadczeń na temat aktualnych wyzwań adaptacyjnych i mitygacyjnych w obszarze zmian klimatu w miastach. Warsztaty mają na celu zwiększenie wiedzy i zrozumienia strategii łagodzenia i adaptacji oraz ich wzajemnych powiązań. Integracja naukowców z różnych dyscyplin umożliwia interakcje i wymianę doświadczeń i wiedzy w celu osiągnięcia wspólnego europejskiego i paryskiego celu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. poprzez sprawiedliwą społecznie transformację w opłacalny sposób. Szczególna troska o wyzwania stojące przed Ukrainą, związane z kierunkami rozwoju, które zostaną podjęte po zakończeniu wojny, które są optymalne dla zmian klimatu i dobrej jakości życia ludzi.

Więcej szczegółów oraz rejestracja są dostępne na stronie www.climatechange.is.pw.edu.pl.