Szkolenie seminaryjne Oddziału w Toruniu w październiku 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w e-seminarium naukowo-technicznym organizowanym przez Oddział w Toruniu 3 października na temat:

Racjonalne i zrównoważone systemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach zurbanizowanych.

Zakres:

  • Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w praktyce inżynierskiej – dr hab inż. Grażyna Sakson-Sysiak – Politechnika Łódzka,
  • Adaptacja do zmian klimatu – zrównoważone, polietylenowe systemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach zurbanizowanych – Edyta Zalewska Uponor Infra Sp. z o.o.
  • Narzędzia do optymalnego doboru zrównoważonych systemów gospodarowania wodami deszczowymi na terenach zurbanizowanych – Aleksandra Przybycień Uponor Infra Sp. z o.o.
  • Pozwolenia wodno-prawne dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych – dr. Piotr Wojewódzki – Politechnika Bydgoska
  • Źródła wsparcia finansowego z WOŚiGW w Toruniu – Joanna Ciuba – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Udział w szkoleniu należy zdeklarować poprzez przesłanie informacji na adres mailowy szkolenia.pzits@vp.pl do 2 października 2023 r.