Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Symulacja śledzenia składu gazu w gazociągu przesyłowym
  • A comparative study of one-dimensional models for stratified thermal energy storage
  • Numerical assessment of green infrastructure and permeable pavements influence on runoff outflow in small-scale industrial:catchment
  • Wpływ sposobu regulacji natężenia przepływu wody w Recyrkulacyjnych Systemach Akwakulturowych (RAS) na straty energii
  • New directions for the use of spent catalysts as sorbents for removing impurities from liquids
  • Wykorzystanie mikroglonów ekstremofilnych Cyanidioschyzon merolae i Galdieria sulphuraria w odzysku metali z kwaśnych wód kopalnianych (AMD) jako alternatywnego źródła surowców krytycznych
  • Polska Spółka Gazownictwa będzie dystrybuować biometan i wodór.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.