Relacja z III Konferencji Naukowo–Technicznej „Inżynieria Sanitarna w budownictwie i infrastrukturze – Gospodarka Ciepłownicza i Wentylacyjna

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Pana Romana Karwowskiego Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.

Do udziału w konferencji nasze zaproszenie przyjeli: Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach pana Romana Karwowski, który objął naszą konferencję honorowym patronatem, pana Józef Kluska Zastępcę Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, opiekun Placówki Terenowej w Bielsku-Białej, przedstawicie Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego w Bielsku-Białej w osobach:

  • dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś UBB Dziekan Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska,
  • dr inż. Lucyna Przywara Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dla kierunków Inżynieria Środowiska,
  • dr hab. inż. Janusz Fabia prof. UBB Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska,
  • dr hab. inż. Andrzej Gawłowski prof. UBB Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska,
  • dr inż. Krzysztof Sikora Wydziału Budowy Maszyn  i Informatyki Zespól Termodynamiki,
  • mgr Urszula Trznadel Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
  • mgr inż. Elżbietę Sapińską-Gumoś nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu i Zespole Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej,
  • mgr inż. Dariusz Tobiczyk Dyrektor ds Technicznych Energetyki Cieszyńskiej  w Cieszynie,
  • mgr inż. Zbigniew Pycia Główny Specjalista ds Eksploatacji P.K. Therma w Bielsku-Białej,
  • mgr inż. Artur Grucel Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kętach,
  • mgr Waldemar Joniec Redaktor Naczelny miesięcznik informacyjno-techniczny Rynek Instalacyjny Warszawa.

               

Konferencję rozpoczął Prezes Beskidzkiego Oddziału PZITS w Bielsku-Białej Hieronim Spiżewski. Po przywitaniu uczestników i zaproszonych gości Prezes BOPZITS Hieronim Spiżewski w imieniu Prezes Zarząd Główny PZITS Anny Bogdan wręczył przyznane przez ZG PZITS srebrne odznaki honorowe PZITS w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju PZITS dla:

 • Waldemara Joniec,
 • Romana Karwowski,
 • miesięcznika informacyjno-techniczny Rynek Instalacyjny Warszawa.

Następnie Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach pana Romana Karwowski wręczył dla Beskidzkiego Oddziału PZITS Medal Honorowy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

Po części oficjalnej i wręczeniu Odznak i medalu Honorowego rozpoczęto wygłaszanie referatów:

  • Oszczędna eksploatacja instalacji c. o. w budynkach wielorodzinnych jednorodzinnych w czasie kryzysu energetycznego wykładowca :Joniec Waldemar,
  • Regulacja przepływów w instalacjach centralnego ogrzewania wykładowca: Piotr Bachta.
  • Pompy i systemy pompowe – zastosowanie i innowacyjność Hydro-Vacuum S.A. wykładowcy: Kluczny Paweł, Skalski Damian,
  • Efektywne odzyskiwanie ciepła i chłodu w centralach wentylacyjnych: Florek  Paweł, Kirschen Philip, Makowski Ireneusz, Żołnawski Mateusz,
  • Zastosowanie innowacyjnych materiałów do systemów wentylacji i oddymiania wykładowca: Watoła Karol,
  • Skanowanie wnętrza  obiektów 3D pozwala na szybkie inwentaryzowanie instalacji wykładowca: Frasołowicz Łukasz.

 

Na zakończenie Prezes BOPZITS Hieronim Spiżewski podziękował 99 uczestnikom za udział w konferencji i merytorycznej dyskusji. W konferencji oprócz członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach (projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego) uczestniczyli członkowie BOPZITS, przedstawiciele firm ciepłowniczych województwa śląskiego i małopolski oraz uczniowie klas sanitarnych z Zespołu Szkół Budowlanych z Cieszyna, Bielska-Białej oraz studenci z Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

Patronat medialny: Rynek Instalacyjny Warszawa, Polski Instalator Warszawa, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja Warszawa, INFORMATOR Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją fotograficzną: