W dniu 14.10.2020 o godz. 11.00 zapraszamy na webinar

Będzie to prezentacja i szkolenie związane z omówieniem najnowszych trendów rozwojowych w zastosowaniu systemów rurowych, kształtek z polietylenu oraz zalet stosowania kształtek z PE100RC.

Prezentacja przygotowana przez pana Pierpaolo Frassine – długoletniego członka Europejskich Komisji Standaryzacyjnych, współautora kilkunastu Norm z zakresu tworzyw sztucznych, związanego w latach 1995-2011 z firmą Plasson a obecnie z firmą Plastitalia. (Dyrektor ds. Badań i Rozwoju).

Koordynatorem i przedstawicielem firmy Plastitalia po stronie polskiej będzie pan Krzysztof Cichos pełnomocnik ds. technicznych firmy Willi.

Jednym z głównych założeń spotkania będzie pokazanie możliwych kierunków rozwoju, narzuconych przez problemy powstałe w bieżącej eksploatacji rurociągów wodnych.

 

Tematyka szczegółowa:

 • Polietylen (jako materiał), zalety i charakterystyka, wysokoefektywne kształtki
 • Polietylenowe systemy rurowe oraz charakterystyka komponentów
 • Analiza dokumentów komercyjnych i technicznych
 • Technologia łączenia, zgrzewanie elektrooporowe vs. zgrzewanie doczołowe
 • Kontrola jakości i certyfikacja produktów
 • Stosowanie kształtek PE w budowie i eksploatacji rurociągów
 • Techniczne i ekonomiczne aspekty użycia kształtek z materiału PE100RC
 • Sytuacja prawna i akty normalizacyjne dotyczące kształtek PE
 • Metody weryfikacji jakości wyrobów i polityka jakości producentów kształtek
 • Zastosowanie kształtek w rurociągach: ich wpływ na warunki pracy i zmiany warunków hydraulicznych
 • Wpływ na środowisko. Jakie zmiany w perspektywie i wnioski.
 • Prezentacja firmy PLASTITALIA

Więcej informacji: http://www.pzits.com.pl/index.php/aktualnosci/356-systemy-rurowe-webinar