Bezpłatne webinarium „Metan – paliwo odnawialne”, 09.12.2020 r.

Główna Sekcja Gazownictwa zaprasza zainteresowane osoby na bezpłatne webinarium „Metan – paliwo odnawialne”, które odbędzie się w dniu 09.12.2020 r.

Założeniem organizatorów  jest dostarczenie przekrojowych informacji nt. technologii wytwarzania oraz potencjału wykorzystania biometanu, metanu syntetycznego i wodoru jako alternatywnych źródeł energii. W szczególności webinarium kierowane jest do pracowników operacyjnych, którzy w przyszłości będą stawać przed wyzwaniem wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej.

 

Agenda seminarium internetowego „Metan-paliwo odnawialne”

9 grudnia 2020, godzina 9:00

 9:00 – 9:20    Wstęp:

  • Prezentacje trendów europejskich – Paweł STAŃCZAK, Przewodniczący Głównej Sekcji Gazownictwa PZITS
  • Planowane rozwiązania regulacyjne – stanowisko GIE – Piotr KUŚ, Z-ca Dyrektora, GAZ-SYSTEM S.A., reprezentant Gaz-System w GIE

9:20 – 9:40    Produkcja: wodoru, biometanu, metanu syntetycznego – dr Grzegorz ROSŁONEK, PZITS

9:40 – 10:00    Technologie wodorowe na podstawie projektu P2G – prof. Andrzej OSIADACZ, Politechnika Warszawska, reprezentant PZITS w IGU

10:00 – 10:20    Uwarunkowania dla przesyłu – obecny stan wiedzy i wyzwania na przykładzie GAZ-SYSTEM – Aneta KORDA-BURZA, Dyrektor, Pion Badań i Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.; dr Paweł SZUFLEŃSKI, Z-ca Dyrektora, Pion Badań i Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A. (reprezentant Gaz-System w GERG/Marcogaz).

10:20 – 10:50 Uwarunkowania dla dystrybucji: 

  • Rola OSD w rozwoju technologii wodorowych – stanowisko IGU – prof. Maciej CHACZYKOWSKI, Politechnika Warszawska, reprezentant PZITS w IGU
  • Uwarunkowania dla dystrybucji gazów domieszkowych – Grzegorz WIELGUS, Dyrektor Departamentu Rozwoju, PSG Sp. z o.o.

10:50 – 11:10 Uwarunkowania dla pomiarów I odbiorników na podstawie badań INiG:

  • Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu dodatku wodoru do gazu ziemnego na elementy systemu gazowniczego – dr Jacek JAWORSKI, dr Ewa KUKULSKA-ZAJĄC, Paweł KUŁAGA, Instytut Nafty i Gazu – PIB

11:10 – 11:40 Uwarunkowania dla magazynowania w podziemnych magazynach:

  • Przegląd możliwych rozwiązań – prof. Jerzy STOPA, AGH (reprezentant PZITS w IGU);
  • Wykorzystanie kawern solnych do magazynowania wodoru na przykładzie planów GSP – Krzysztof HNATIO, Prezes, Gas Storage Poland Sp. z o.o.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: seminarium.gaz@pzits.pl