Gaz, Woda i Technika Sanitarna 7-8/2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym możemy przeczytać następujące artykuły:

  • Możliwości wykorzystania rur z PE w gazownictwie
  • Nawanianie gazu-aspekty prawne oraz techniczno-eksploatacyjne
  • Wpływ rodzaju nawierzchni na wybrane parametry hydrauliczne i jakościowe kanalizacji deszczowej
  • Analiza opłacalności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sanitarnej w warunkach podmiejskich
  • Wpływ kofermentacji substratów rolniczych na produkcję biogazu oraz skład odcieków z odwadniania pofermentu
  • Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych w Jaworznie-badania w sakli pilotowej
  • Farmy wiatrowe na horyzoncie-zarys morskiej energetyki wiatrowej
  • Wkład Stanów Zjednoczonych w edukację i ochronę wód w Polsce

Szczegóły prenumeraty – http://www.gazwoda.pl/index.php