Szkolenia Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolski Oddział PZITS planuje zorganizować w roku 2022 serię szkoleń przy współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, za pośrednictwem portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  1. Wymagania prawne dot. wód opadowych – dr Anna Nieć
  2. Hydrologia zlewni zurbanizowanych i obiekty błękitno-zielonej infrastruktury – prof. dr hab inż. Ryszard Błażejewski
  3. Zbieranie, gromadzenie i oczyszczanie wód opadowych – dr inż. Maciej Pawlak
  4. Urządzenia do infiltracji i filtracji wód opadowych – dr hab. inż. Jakub Nieć
  5. Wykorzystanie wód opadowych – dr hab. Marcin Spychała
  6. Analiza kosztów i korzyści z obiektów błękitno-zielonej infrastruktury – prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
  7. Nowoczesne trendy w zarządzaniu wodami deszczowymi w aglomeracjach miejskich – mgr inż. Agnieszka Wrzesińska
  8. Drogowe studzienki wpustowe Wavin Tegra RG . Co można usprawnić w nowoczesnych studzienkach wpustowych, żeby podnieść ich niezawodność i poprawić stan nawierzchni przy wpustach. – mgr inż. Mariola Błajet
  9. Rola zieleni w miastach dla małej retencji i zmian klimatycznych. – dr hab. Krzysztof Kasprzak
  10. Strefy izolacyjne i ochronne obiektów oraz obszarów i ich znaczenie dla czystości powietrza i komfortu życia – dr hab. Krzysztof Kasprzak

Pierwsze szkolenia z tego rozległego cyklu rozpoczyna się już 12.04.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!