Young Energy Researchers 2023

W ramach Światowych Dni Zrównoważonej Energii 28 lutego 2022 roku odbędzie się konferencja Young Energy Researchers. W 2023 roku hasłem przewodnim wydarzenia jest Transformacja energetyczna = bezpieczeństwo energetyczne! Konferencja dedykowana jest następnemu pokoleniu specjalistów i ekspertów.

Zgłaszanie referatów trwa do 10 października. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone “Best Young Energy Researcher” oraz nagrodą pieniężną w wysokości 1000 euro.

Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywania, uczestnictwa i transportu dla 60 młodych naukowców.

Szczegóły – Young Energy Researchers – WSED