Konsultacje publiczne: Obsługiwanie i konserwacja pomp odwadniających o mocy do 50 kW

Informujemy, że otwarte zostały konsultacje na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej pn. “Obsługiwanie i konserwacja pomp odwadniających o mocy do 50 kW” do Zintegrowanego systemu Kwalifikacji.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Na uwagi i komentarze czekamy do 8 października 2022 r.