Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Koncepcja wykorzystania metody jakościowej do oceny ryzyka sieci średniego i niskiego ciśnienia
  • Optimisation of the operating parameters of the natural gas compressor station
  • Parametry i sposoby wykorzystania biogazu na oczyszczalniach ścieków należących do Aquanet S.A.
  • Współczesny cyfrowy Atlas Małej Energetyki Wiatrowej dla Polski (AMEW-PL)
  • Koncepcja hybrydowego OZE dla domu jednorodzinnego
  • Woda technologiczna – przyszłość czy już konieczność

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.