Szkolenia seminaryjne Oddziału Beskidzkiego w listopadzie 2023 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu seminaryjnym organizowanym przez Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej w listopadzie 2023 roku:

 

III Konferencja Naukowo-Techniczna “Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze – gospodarka ciepłownicza i wentylacyjna”

Wydarzenie odbędzie się 16 listopada 2023 roku.

 

Udział w danym szkoleniu należy zdeklarować poprzez uzupełnienie formularza i wysłanie go na adres mailowy pzits@pzitsbeskidy.pl.