Szkolenia seminaryjne Oddziału Beskidzkiego w październiku 2023 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach seminaryjnych organizowanych przez Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej w październiku 2023 roku:

 

Ogrzewanie i klimatyzacja budynków wspomagane odnawialną energią elektryczną.

Wydarzenie odbędzie się 5 października 2023 roku.


Prawo energetyczne – przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – zmiany po nowelizacji dla branży sanitarnej.

Wydarzenie odbędzie się 18 października 2023 roku.


Przeglądy obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie: instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), instalacji narażonych  na szkodliwe wpływy atmosferyczne, elektroniczna książka budowy.

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2023 roku.

Udział w danym szkoleniu należy zdeklarować poprzez uzupełnienie formularza i wysłanie go na adres mailowy pzits@pzitsbeskidy.pl.