Termin i miejsce przeprowadzenia najbliższej walidacji (egzaminu)

Najbliższy egzamin odbędzie się w terminie: 21 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00-17:00

Część teoretyczna (test) i I etap części praktycznej odbędzie się w Zakrzewie (62-070, ul. Gajowa 22) i rozpocznie się o godzinie 9:00 (SZCZEGÓŁOWY PLAN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE)

II etap części praktycznej odbędzie się w Skórzewie (60-185, ul. Leśna 7) i rozpocznie się o godzinie 15:00 (SZCZEGÓŁOWY PLAN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE)