Przedłużenie certyfikatu na kolejne 4 lata

Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przedstawienie dowodów na przeprowadzenie minimum 20 przeglądów różnych rodzajów małych oczyszczalni ścieków lub świadectwo pracy w charakterze operatora małej oczyszczalni w czasie łącznym przynajmniej jednego roku, w okresie nie dłuższym niż ostatnie 4 lata.

Oceny przedstawionych dowodów dokonuje odpłatnie Komisja działająca przy PZITS.