Nagranie: Neutralność węglowa budynków nowych i istniejących okiem inżynierów – problem czy szansa, 19.04.2024 r.

Aktualne narzędzia i akty prawne wspierające proces dekarbonizacji istniejących budynków – dr inż. Joanna Rucińska, Politechnika Warszawska, agradblue by Westbridge, PZITS

Neutralność węglowa w zakresie ciepła sieciowego – dr hab. inż. Michał Turski, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska, PZITS

Koogeneracja jako krok w kierunku neutralności węglowej – przykład modernizacji lokalnych ciepłowni gazowych – mgr inż. Dawid Czajor, Kogeneracja Zachód oraz dr hab. inż. Łukasz Amanowicz, prof. uczelni, Politechnika Poznańska, PZITS

Rola pomp ciepła w zakresie neutralności węglowej – mgr inż. Paweł Lachman, PORT PC

Neutralność węglowa w zakresie systemów ogrzewania istniejących budynków – dr hab. inż. Tomasz Cholewa, prof. uczelni oraz dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni Politechnika Lubelska, PZITS

Systemy wentylacji i klimatyzacji budynków w kontekście neutralności węglowej – dr inż. Sylwia Szczęśniak, Politechnika Wrocławska, PZITS

Podsumowanie