Wpis na listę certyfikowanych serwisantów MOŚ

PZITS prowadzi ogólnodostępną listę osób, które uzyskały certyfikat serwisanta MOŚ, po przejściu procedury walidacyjnej przed komisją PZITS. Obecność na liście jest dobrowolna i ma być pomocna właścicielom MOŚ w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanego serwisanta.

Aby zostać wpisanym na listę należy wyrazić pisemną zgodę na podanie danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, nr certyfikatu) i kontaktowych (nr telefoniczny, adres e-mailowy).