Konsultacje publiczne: ws. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach FENG

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach FENG.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca br.