XVIII Walne Zebranie Delegatów Oddziału PZITS w Białymstoku

25 maja odbyło się XVIII Walne Zebranie Delegatów Oddziału PZITS w Białymstoku. Informujemy, że nową Panią Prezes została Iwona Skoczko – prof. dr hab inż. nauczyciel akademicki na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku na Politechnice Białostockiej.

Serdecznie gratulujemy!