Konsultacje publiczne: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy o trwających konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Rządowego Procesu Legislacji.

Na uwagi i komentarze czekamy do 3 maja 2023 r.