Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r. w Bydgoszczy, gdzie swoją siedzibę ma do dziś. Zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a także Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EurEau z siedzibą w Brukseli. Poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EurEau: do spraw wody, ścieków, a także prawa i ekonomii.

Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. IGWP prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentuje interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

Każdego roku Izba realizuje konferencje: Woda.Ścieki.Osady oraz Forum Ochrony Środowiska, a co trzy lata Kongres Wodociągowców Polskich, dotyczący najważniejszych dla branży spraw.

Od 1993 roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” corocznie w Bydgoszczy organizuje Międzynarodowe Targi Od 1993 roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” corocznie w Bydgoszczy organizuje Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, stanowiące najważniejsze w Polsce i jedne z głównych wydarzeń targowych w Europie. Dzięki wieloletnim zabiegom Izby w 2009 r. Targi po raz pierwszy odbyły się na terenie nowego Centrum Wystawienniczego w Myślęcinku, natomiast od 2016 odbywają się w tym samym  miejscu, jednak już w nowoczesnym obiekcie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”