Relacja z uroczystości jubileuszu 60-lecia PZITS w Koszalinie oraz 55-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej

12 maja 2023 roku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 60-lecia Oddziału PZITS w Koszalinie oraz 55-lecia istnienia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.

W trakcie wydarzenia uhonorowano zasłużonych członków Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych. Złote odznaki z diamentem otrzymali: Piotr Arnold, Ewa Kierzek, Dorota Kowalczuk, Janusz Moskal. Złote odznaki otrzymali: Robert Nowak, Bożena Jabłońska, Izabela Purta i Magdalena Wolska-Polaszek, a srebrne: Katarzyna Pikuła i Tadeusz Seifert.

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koszalińskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za aktywne działanie na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska oraz życzymy sukcesów i satysfakcji z działalności społecznej.