Wrześniowe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”:

Ewidencja i postępowanie z odpadami w PSZOK

Termin: 8 września 2023 r.

Zakres:

 1. Ogólne zasady przyjmowania odpadów w PSZOK
 2. Odpady budowlane w PSZOK w świetle nowelizacji przepisów
 3. Wywozy odpadów z PSZOK
 4. Ewidencja w PSZOK
 5. Sprawozdanie Prowadzącego PSZOK

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Leszno: Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Termin: 13 – 15 września 2023 r.

Zakres:

 1. Budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej
 2. Budowa nadwozia samochodów specjalistycznych
 3. Czynności związane z obsługą samochodów specjalistycznych
 4. Technologia czyszczenia kanałów
 5. Warunki BHP podczas czynności na sieci kanalizacyjnej, w tym przygotowanie i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych na sieci i innych obiektach wod-kan
 6. Zajęcia praktyczne

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Kampania taryfowa 2024 – wnioski o zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. WPRM.

Termin: 18 września 2023 r.

Zakres:

 1. Procedury rozpatrywania wniosku taryfowego
 2. Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i ich wpływ na taryfy
 3. Kalkulacje taryf
 4. Podsumowanie, pytania i dyskusja

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Ewidencja komunalnych osadów ściekowych

Termin: 20 września 2023 r.

Zakres:

 1. Regulacje prawne
 2. Zmiany w zakresie ewidencji odpadowej po roku 2020
 3. Rozporządzenie MBP – projektowane zmiany
 4. Praca na platformie BDO
 5. Moment wytworzenia komunalnych osadów ściekowych a wymagania ewidencyjne
 6. Przekazywanie odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
 7. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji
 8. Ewidencja z wykorzystaniem platformy BDO
 9. Inne obowiązki wytwórców odpadów

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Bydgoszcz: Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków

Termin: 27 – 29 września 2023 r.

Zakres:

 1. Podstawy prawa pracy BHP w eksploatacji oczyszczalni ścieków i urządzeń wod-kan
 2. Podstawy dokumentacji w zakresie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
 3. Budowa sieci kanalizacyjnej
 4. Pompownie i tłocznie kanalizacyjne
 5. Podstawy eksploatacji sieci kanalizacyjnej
 6. Rodzaje ścieków i ich skład
 7. Stopień oczyszczania ścieków
 8. Oczyszczanie ścieków
 9. Przeróbki i unieszkodliwiane osadów ściekowych
 10. Problem pienienia i puchnięcia osadów
 11. Układy osadu czynnego: układ przepływowy i układ SBR
 12. Automatyzacja w oczyszczalni ścieków
 13. Eksploatacja oczyszczalni ścieków
 14. Ochrona urządzeń ściekowych przed korozją
 15. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki maszyn i urządzeń

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.