I Warsztaty Gospodarki Odpadami: Praktyczne i formalno-prawne aspekty gospodarki odpadami

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Warsztatach Gospodarki Odpadami organizowanych przez Główną Sekcję Gospodarki Odpadami PZITS w dniach od 27 do 30 września w Zakopanem na temat:

Praktyczne i formalno-prawne aspekty gospodarki odpadami

Spotkania będą realizowane w formie warsztatów praktycznych w zakresie następujących bloków tematycznych:

Blok formalno-prawny:

 • Nowości prawne w zakresie prawa ochrony środowiska 2022/2023 – Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Nowości w zakresie gospodarki odpadami w prawie i polityce Unii Europejskiej 2022/2023 – Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kontrole i kary w zakresie gospodarki odpadami – Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Postępowanie z odpadami budowlanymi po zmianie przepisów o odpadach – Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
 • Wymagania formalnoprawne w procesie inwestycyjnym instalacji gospodarowania odpadami – Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
 • Utrata statusu odpadu – procedura i dokumentowanie utraty statusu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach – Anna Haładyj, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • BDO – prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości przez podmioty gospodarujące odpadami – Anna Haładyj, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Aktualne możliwości finansowania ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jarosław Roliński – NFOŚiGW Warszawa

Blok organizacyjno-techniczny:

 • Wymagania BAT w zakresie spalania odpadów oraz biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów – Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska, PZITS
 • Możliwości poprawy efektywności recyklingu organicznego bioodpadów (oczekiwania a rzeczywistość) – Anna Rolewicz-Kalińska, Politechnika Warszawska, PZITS
 • Ocena możliwości poprawy właściwości fizykochemicznych żużli ze spalania odpadów komunalnych w celu ich wykorzystania poza instalacjami – Zbigniew Grabowski, Kraków
 • Recykling zużytych opon w Polsce – Nowe wyzwania wynikające z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w ramach sesji: oczekiwania producentów opon nowych w stosunku do recyklingu odpadów po oponach, recykling „chemiczny”, a recykling „mechaniczny” – wzajemne uzupełnienie czy konkurowanie?, kontrowersje związane z budową nawierzchni sportowych z wykorzystaniem re–granulatów, wykorzystanie re-granulatów w nawierzchniach asfaltowych szansą dla recyklingu opon, antywibracyjne rozwiązania dla kolejnictwa z wykorzystaniem recyklatów gumowych – Marek Sobiecki i inni., Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon

Rejestracja trwa do 8 września 2023 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na tej stronie.