XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Zakażenia i choroby zakaźne – interdyscyplinarnie, kompleksowo, praktycznie”

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, gdzie jeden panel tematyczny będzie prowadzony przez reprezentantów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Zakażenia i choroby zakaźne – interdyscyplinarnie, kompleksowo, praktycznie” w Starych Jabłonkach w dniach 1-4 października 2023 r. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej, a udział w konferencji jest płatny.

Dynamiczne zmiany w profilaktyki, kontroli i terapii zakażeń wymagają ustawicznego kształcenia, analizy praktycznych rozwiązań, jak również wdrażania nowoczesnych technologii. Po 3 latach pandemii wzrosło ryzyko epidemiczne na całym świecie, w szczególności dotyczy to wzrostu zagrożeń związanych z lekoopornością, inwazyjnymi zakażeniami paciorkowcowymi i grzybiczymi. W tym samym czasie następują zmiany systemowe w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, co wymaga aktualizacji programów zarządzania tym obszarem w placówkach medycznych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci, pracownicy szpitali – lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, farmaceuci, a także pracownicy Inspekcji Sanitarnej. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, wystawa technologiczna firm, jak również dyskusje przy okrągłym stole.

Panel PZITS 3 października 2023 roku:
  • Warunki zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych – dr Anna Charkowska,
  • Możliwości ograniczenia kosztów niezbędnych do utrzymania odpowiedniej jakości powietrza w obiektach szpitalnych – dr inż. Sylwia Szczęśniak,
  • Urządzenia sanitarne jako źródła zakażeń szpitalnych – sposoby przeciwdziałania – dr hab. inż.  Agnieszka Malesińska, prof. uczelni,
  • Legionella w systemach klimatyzacji – źródła i przeciwdziałanie – dr inż. Amelia Staszowska,
  • Komfort cieplny personelu medycznego w kontekście stosowanej odzieży ochronnej – dr hab. inż Anna Bogdan, prof. uczelni.

Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja znajdują się na tej stronie.