Biuletyn Informacyjny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych nr 7-8 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

W numerze:

 • Technicus 2023
 • Mistrzostwa Robotyki w Legnicy
 • Rada Krajowa
 • Zarząd Główny
 • Z działalności władz FSNT-NOT
 • Komitet Doskonalenia Kadr
 • Komisja Młodzieży
 • Komisja Wyróżnień
 • XXII Walny Zjazd Delegatów SITO
 • Spotkanie makroregionu SIMP
 • Konkurs SITPChem
 • Na budowę mostu kolejowego
 • Geo Noc Muzeów w Białymstoku
 • Polscy wynalazcy Dawniej i Dziś
 • Pomorska Nagroda Jakości
 • Budowlany czwartek w Szczecinie
 • Klub 10 w krakowskim Domu Technika
 • Spotkanie w gdańskim Klubie Technika
 • Aktywni młodzi we Wrocławiu
 • Inżynierowie na rzecz usług medycznych
 • Dla młodych inżynierów
 • W hołdzie warszawskim Powstańcom
 • Pożegnania
 • XV-lecie IZTECH
 • V Mazowieckie Dni Techniki