Lutowe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”:

BDO: Sprawozdanie roczne o odpadach za rok 2023 za pośrednictwem Bazy Danych Odpadowych

Termin: 6 lutego 2024 r.

Zakres:

 1. Wprowadzenie
 2. Przygotowanie ewidencji odpadowej dla potrzeb sprawozdania rocznego
 3. Zasady prowadzenia sprawozdawczości na platformie BDO
 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi
 5. Pozostałe obowiązki przedsiębiorcy

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Posiadanie przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Problematyka prawna

Termin: 16 lutego 2024 r.

Zakres:

 1. Pojęcie i rodzaje posiadania
 2. Skutki posiadania według ustawy zaopatrzeniowej
 3. Posiadanie, a prawo własności
 4. Sposoby nabycia i utraty posiadania

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Prawo budowlane. Elektroniczny Dziennik Budowy. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Termin: 21 lutego 2024 r.

Zakres:

 1. Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym
 2. wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. zasady prowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy
 4. zasady prowadzenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie


Obowiązki przedsiębiorstwa wod-kan w zakresie opomiarowania dostarczania wody i odprowadzania ścieków – dostępne technologie i obowiązujące zasady

Termin: 27 lutego 2024 r.

Zakres:

 1. Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie opomiarowania dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 2. Prawa i obowiązki odbiorcy usług
 3. Typowe sprawy sporne w relacjach z klientami
 4. Dostępne na rynku typy wodomierzy
 5. Zasady prowadzenia gospodarki wodomierzowej

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Białystok: Operator oczyszczalni ścieków

Termin: 27 -29 lutego 2024 r.

Zakres:

 1. Zajęcia teoretyczne
 2. Zajęcia praktyczne

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie


Kampania taryfowa 2024 – Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Kalkulacje, struktury taryfowe

Termin: 29 lutego 2024 r.

Zakres:

 1. Wniosek o zatwierdzenie taryf
 2. Weryfikacja wniosków
 3. Kalkulacje taryf
 4. Podsumowanie, pytania i dyskusja

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie