Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, 10 czerwca 2024 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

  • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
  • przyznaniem tytułu Rzeczoznawcy PZITS,
  • stanem przygotowań do Zebrania Delegatów.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.