Armacell Poland Sp. z. o.o.

Armacell jest światowym liderem w branży elastycznych materiałów izolacyjnych dla budownictwa oraz wiodącym dostawcą pianek technicznych. Przy obecnym zatrudnieniu około 3000 pracowników w 25 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w 16 krajach, w roku 2016 firma Armacell zanotowała sprzedaż netto na poziomie 558,6 milionów Euro.
Działalność firmy Armacell obejmuje dwa główne obszary: Advanced Insulation opracowuje elastyczne pianki izolacyjne ograniczające straty energii w instalacjach i urządzeniach wykorzystywanych w ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji, instalacjach sanitarnych i grzewczych budownictwa mieszkaniowego i obiektów komercyjnych. Ponadto izolacje techniczne znajdują zastosowanie w przemyśle ciężkim, branży oil & gas oraz transporcie kolejowym i samochodowym. Izolacje techniczne ograniczają straty energii, zapobiegają zjawisku kondensacji pary wodnej oraz redukują hałas. Engineered Foams dostarcza zaawansowane technicznie pianki między innymi wykorzystywane w budownictwie, transporcie, branży motoryzacyjnej, energetyce wiatrowej a także w branży sportowej.

https://local.armacell.com/pl/armacell-poland/